طرح دوره‌های اساتید

نام و نام خانوادگی: پروانه عزت آقاجری
گروه آموزشی: پرستاری
رتبه علمی و تخصص: استادیار پرستاری
لینک طرح‌های دوره
نام و نام خانوادگی: صدیقه صلواتی
گروه آموزشی: بهداشت و مدیریت
رتبه علمی و تخصص: استادیار سیاست‌گذاری سلامت
لینک طرح‌های دوره
نام و نام خانوادگی: آرمان لطیفی
گروه آموزشی: بهداشت عمومی
رتبه علمی و تخصص: استادیار آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
لینک طرح‌های دوره
   

 

توجه: این صفحه در حال تکمیل است

 
  • تعداد بازدید صفحه : 349
 E.D.C