معرفی کمیته توانمندسازی اساتید

آموزش اساتید و ایجاد بستری برای تقویت توانمندی ایشان در بهره گیری از پیشرفت های علمی روز در زمینه فرآیندهای یاددهی و یادگیری، متدهای آموزشی نوین، سبک های موثر تعامل با دانشجویان و همکاران و .... منجر به ارتقای کیفیت برگزاری کلاس های حضوری و مجازی و عملی و نظری توسط اساتید دانشکده خواهد شد. ایجاد فرصتهای آموزشی مناسب برای اساتید و مهیا نمودن منابع و محیط های آموزشی مرتبط با آموزش علوم پزشکی نقش مهمی را در تربیت دانش آموختگانی با کیفیت و شایسته ایفا می نماید.
هدف کمیته توانمندسازی اساتید؛ گسترش کیفیت و افزایش اثربخشی تدریس اساتید دانشکده از طریق ایجاد بستری مناسب برای تقویت و به روز رسانی توانمندی ها و قابلیتهای ایشان می باشد.

 
  • تعداد بازدید صفحه : 658
 E.D.C