تاریخچه و مدیران پیشین

مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشکده علوم پزشکی مراغه از مهر ماه سال 1394 با رسالت ارتقاء سطح کیفی آموزش و بهبود توانمندی اعضای هیات علمی در دستیابی به اهداف متعالی دانشکده، تحت نظارت معاونت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی  آغاز  به کار نمود.
مسئولیت مرکز از مهر 94 تا مهر 95 بر عهده آقای دکتر محمد احمدپور، از مهر 95 تا اردیبهشت 1400 بر عهده خانم دکتر مینا سادات هاشمی پرست، از اردیبهشت 1400لغایت پاییز 1401 بر عهده خانم دکتر صدیقه صلواتی و از پاییز 1401 لغایت تابستان 1402 بر عهده دکتر آرمان لطیفی بود.
در حال حاضر این مرکز با مدیریت خانم دکتر چیمن قادری؛ عضو هیات علمی این دانشکده در حال فعالیت است.  وظایف و فعالیت های این دفتر مطابق با آئین نامه شرح وظایف دفاتر توسعه آموزش مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سیاست ها و برنامه های دانشکده علوم پزشکی مراغه می باشد.
 
دکتر محمد احمدپور
دکترای تخصصی آموزش و ارتقای سلامت
مدت مسئولیت: پاییز94 لغایت پاییز 95
 
 
دکتر مینا هاشمی پرست
دکترای تخصصی آموزش و ارتقای سلامت
مدت مسئولیت: پاییز 95 لغایت بهار 1400
 
 
دکتر صدیقه صلواتی
دکترای تخصصی سیاست‌گذاری سلامت
مدت مسئولیت: بهار 1400 لغایت پاییز 1401
 
 
دکتر آرمان لطیفی
دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
مسئولیت: پاییز 1401 لغایت تابستان 1402
 
 
 
دکتر چیمن قادری
دکترای تخصصی (PhD) / پرستاری
مسئولیت: تابستان 1402 لغایت زمستان 1402
 


 
  • تعداد بازدید صفحه : 725
 E.D.C