معرفی واحد استعدادهای درخشان

شناسایی، جذب، حمایت، هدایت استعدادهای درخشان و تلاش جهت شکوفایی آنان یکی از رسالت‌های معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی می‌باشد. در این راستا لازم است که فعالیت‌های نظام‌مند و برنامه‌ریزی شده در خصوص ایجاد تسهیلات و برنامه‌های آموزشی و پژوهشی مناسب برای پرورش استعدادهای درخشان صورت پذیرد به نحوی که هم باعث تقویت، هدایت و مدیریت دانشجویان حائز شرایط گردیده و هم منجر به  تشویق دانشجویان غیر استعداد درخشان به تلاش بیشتر جهت احراز شرایط استعدادهای درخشان شود.


 
  • تعداد بازدید صفحه : 661
 E.D.C