معرفی کمیته آموزش مجازی

در دنيای امروز كه عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات است، ضرورت به كارگيری اين فناوری در كليه علوم بر كسی پوشيده نيست و آموزش پزشكی نيز از اين قاعده مستثنی نيست. امروزه  مقوله يادگيری الکترونيک كاربرد روزافزون و گسترده‌ای در زمينه آموزش پزشكی يافته است.
 يادگيری الكترونيك، بدليل مزايای ويژه‌ای از قبيل قابل استفاده بودن در تمام ساعات شبانه روز، کاهش زمان هدر رفته،  کاهش هزينه‌ها و افزايش بهره‌وری، ايجاد انگيزه در دانشجويان، داشتن ارتباط بيشتر با فراگيران و كنترل بهتر آنها، فراهم شدن امكانات كار گروهی در محيط‌های چندرسانه‌ای و كنفرانس‌های الكترونيكی، پوشش مكانی و زمانی مناسب برای پاسخگويی به خيل عظيم متقاضيان آموزش و ... منجر به رفع بسياری از اشکالات فعلی شده،  و اجرای آن در کنار آموزش دانشگاهیي منجر به ارتقاء وضعيت آموزش دانشجويان خواهد شد.

 
  • تعداد بازدید صفحه : 518
 E.D.C