اعضای کمیته آموزش مجازی


دکتر علی عبداله نژاد
مسئول کمیته آموزش مجازی
رشته تحصیلی : دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس: 37275551-041 داخلی: 260
پست الکترونیک : abdolahnejad.a@gmail.com  


اعضای کمیته آموزش مجازی
نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مرتبه علمی
دکتر آرمان لطیفی دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت استادیار
دکتر مجتبی پوراکبر  دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط استادیار
آقای وحید رحمانی کارشناسی ارشد اتاق عمل مربی
 


مسئولان و اعضای پیشین کمیته
مسئول: دکتر امیر محمدی
اعضا: دکتر علی عبدالله نژاد، دکتر مجتبی پوراکبر 
  • تعداد بازدید صفحه : 698
 E.D.C