معرفی کمیته برنامه‌ریزی آموزشی

این کمیته با اتکا به قابلیتهای اساتید در خصوص مهارتهای آموزشی ایشان، ارتقای این مهارتها و با توجه به شواهد و نتایج پژوهشهای موجود در خصوص فرآیندهای آموزشی اقدام به تدوین، طراحی، اجرا و بازنگری برنامه های اموزشی و درسی می نماید تا بدینوسیله زمینه و بستر لازم را برای بهبود کیفی و کمی آموزش فراهم کند. توسعه برنامه­ریزی آموزشی در سطح دانشکده مطابق با استانداردهای روز آموزش پزشکی و منطبق با شرایط بومی در نهایت منجر به تربیت فارغ التحصیلانی با دانش کافی، مهارت لازم، و نگرش مناسب خواهد شد که به عنوان کارشناسان و خدمتگذارانی اصلح و شایسته  در راستای ارتقای سلامت مردم جامعه گام برخواهند داشت.
هدف کمیته برنامه ریزی آموزشی ارتقای برنامه ریزی آموزشی و درسی و افزایش کمی و کیفی رشته ها و مقاطع تحصیلی در دانشکده می باشد.
 
  • تعداد بازدید صفحه : 542
 E.D.C