اعضای واحد استعدادهای درخشان


دکتر فائزه قالیچی
مسئول امور استعدادهای درخشان و المپیاد دانشجویی
رشته تحصیلی : دکترای تخصصی (PhD) / علوم تغذیه
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس: 54 الی 37275551 داخلی: 251  
پست الکترونیک: -
 
  • تعداد بازدید صفحه : 642
 E.D.C