شرح وظایف اساتید مشاور

   » تسلط استاد مشاور به کلیه آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های آموزشی، رفاهی، پژوهشی و مشاوره، و آگاه بودن به وظایف و اختیارات خود
   » توجه خاص به دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه و آشنا نمودن آنان با واحدهای مختلف دانشگاه
   » آشنا کردن دانشجو با مقررات و ضوابط آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و انضباطی
   » تشکیل پرونده برای دانشجویان با رعایت محرمانه بودن
   » ارائه مشاوره‌های لازم به دانشجو در زمینه شغلی و نحوه ادامه تحصیل و آماده سازی وی برای پذیرش مسئولیت شغلی در آینده 
   » هدایت و برنامه‌ریزی درسی و مشاوره دانشجویان در زمینه روش‌های مطالعه و ترغیب به حضور در فعالیت‌های فوق برنامه علمی و فرهنگی 
   » بررسی و تایید کلیه فرم‌های انتخاب واحد، میهمانی، انتقالی، جابجایی، حذف و اضافه و حذف اضطراری واحدهای درسی در یک نیمسال.
   » شناخت استعدادها و توانایی‌های بالقوه دانشجو و معرفی دانشجویان موفق در زمینه‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی به مسئولین دانشکده
   » بررسی و شناسایی مسائل و عوامل موثر بر روند تحصیلی دانشجو و ارجاع دانشجو به مراکز مربوطه در صورت نیاز
   » شرکت استاد مشاور در گردهمایی و کارگاه‌های توجیهی و آموزشی و جلسات مربوط به استادان مشاور
    » تهیه گزارش عملکرد و ارائه به مسئول اساتید مشاور دانشکده در پایان هر نیمسال تحصیلی
 
لازم به توضیح است آئین­‌نامه اساتید مشاور در وب­سایت دانشکده به آدرس https://edc.mrgums.ac.ir/?PageID=123 و فرم‌های مربوطه به آدرس https://edc.mrgums.ac.ir/?PageID=124  بارگذاری گردیده است. تکمیل فرم‌های مربوطه جهت ارائه گزارش عملکرد الزامی می‌باشد.
 
  • تعداد بازدید صفحه : 537
 E.D.C