اعضای کمیته توانمندسازی اساتیددکتر گلاره کوچک پور
مسئول کمیته توانمندسازی اساتید
رشته تحصیلی : دکترای تخصصی تغذیه و رژیم درمانی
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس: 37275551 داخلی: 250
پست الکترونیک: gelareh_kochakpour@mrgums.ac.ir


اعضای کمیته توانمندسازی اساتید
  نام و نام خانواگی رشته تحصیلی رتبه علمی
دکتر فیروز اسماعیل‌زاده دکترای تخصصی اقتصاد سلامت استادیار
دکتر رضا شیری دکترای خون آزمایشگاهی و بانک خون استادیار
دکتر رزا جهانگیری دکترای تخصصی زیست فناوری پزشکی استادیار
   
 

مسئولان و اعضای پیشین کمیته
مسئول: دکتر گلاره کوچک‌پور
اعضا: دکتر رضا شیری

 

 
  • تعداد بازدید صفحه : 693
 E.D.C