شرح وظایف کمیته توانمندسازی اساتید

 • تدوین / بازنگری و اجرای برنامه جامع توانمندسازي آموزشي اعضاي هيات علمي دانشکده علوم پزشكي مراغه
 • تدوین و اجرای برنامه نیازسنجی مدون در مورد اولویت های توانمندسازی آموزشی اعضای هیات علمی به صورت آنلاین و مبتنی بر وب
 • تدوین گزارشات تحلیلی نیازسنجی آموزشی اعضای هیات علمی و ارائه گزارش به مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش
 • تدوین/بازنگری شيوه نامه اجرايي سياست هاي توسعه نيروي انساني حوزه آموزش پزشكي
 • تدوین و بازنگری شيوه نامه تخصيص امتياز توانمندسازي آموزشي براي كارگاه ها در تعامل با مرکز
 • تهیه و انتشار مطالب و محتوای علمی در خصوص فرآیندهای یاددهی و یادگیری
 • توسعه توانمندی اساتید در گسترش روش های بهینه و نوین آموزش، برقراری مهارت های ارتباطی مؤثر و ...
 • برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی مرتبط با روش های نوین تدریس، و روش های نوین ارزشیابی (نظری و بالینی) و... در تعامل با سایر کمیته های مرکز
 • همکاری در تدوین برنامه راهبردی، برنامه های عملیاتی، اجرا و پایش برنامه های تدوین شده مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده و شیوه نامه ها و آیین نامه های داخلی حسب مورد
 • شرکت در نشست­ هاي ادواري مشترك با سایر كميته­ هاي مرکز به منظور هم ­انديشي در راستای دستیابی به رسالت، و اهداف راهبردی مرکز
 • همکاری در به روز رسانی محتوای وب سایت و اخبار مرکز که مرتبط با فعالیتهای کمیته توانمندسازی می باشد
 • انجام سایر وظایف محوله از طرف مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش مرتبط با رسالت کمیته
تبصره: مسئول و اعضای کمیته توانمندسازی اساتید به پیشنهاد مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشکده و توسط معاون آموزش دانشکده به مدت یک سال منصوب مي گردند.


 
 • تعداد بازدید صفحه : 484
 E.D.C