فهرست ژورنال کلاب‌های کمیته توانمندسازی اعضای هیات علمی

فهرست ژورنال کلاب های کمیته توانمندسازی اعضای هیئت علمی در سال 1402
ردیف مدرس نوع برگزاری تاریخ برگزاری
1 دکتر گلاره کوچک‌پور حضوری/سخنرانی اردیبهشت 1402
2 دکتر الهامه نیکخواه حضوری/سخنرانی خرداد 1402
3 دکتر سمیرا رئوفی حضوری/سخنرانی آبان 1402
5 دکتر فوزیه صناعتی حضوری/سخنرانی آذر 1402فهرست ژورنال کلاب های کمیته توانمندسازی اعضای هیئت علمی در سال 1401
ردیف مدرس نوع برگزاری تاریخ برگزاری
1 دکتر لاله پیاهو حضوری فروردین 1401
2 دکتر علی سلیمانی حضوری اردیبهشت 1401
3 دکتر ابراهیم علی‌افسری حضوری خرداد 1401
4 دکتر امیرمحمدی حضوری مهر1401
5 دکتر پرویز واحدی حضوری آبان 1401
6 دکتر بلال مسافری حضوری بهمن 1401
7 دکتر پروانه عزت آقاجری حضوری اسفند 1401فهرست ژورنال کلاب های کمیته توانمندسازی اعضای هیئت علمی در سال 1400
ردیف مدرس نوع برگزاری تاریخ برگزاری
1 دکتر وحیده ابراهیم زاده مجازی خرداد 1400
2 دکتر ادریس حسن پور مجازی تیر 1400
3 دکتر منیژه دهی حضوری مرداد 1400
4 دکتر رضا شیری مجازی شهریور 1400
5 دکتر محمد احمدپور مجازی مهر 1400
6 دکتر مجتبی ضیائی حضوری آبان 1400
7 دکتر بهزاد ابراهیمی حضوری آبان 1400
8 دکتر اسماعیل مقصودی حضوری آذر 1400
9 دکتر جمال حلاج‌زاده حضوری دی 1400
10 دکتر صادق صیدی حضوری اسفند 1400فهرست ژورنال کلاب های کمیته توانمندسازی اعضای هیئت علمی در سال 1398
ردیف مدرس تاریخ برگزاری
1 دکتر مجتبی ضیائی 1398/03/26
2 دکتر غمخوار 1398/04/17
3 دکتر مینا هاشمی پرست 1398/04/23

 
 

 
  • تعداد بازدید صفحه : 541
 E.D.C