شرح وظایف دانشجویان

   » برنامه حضور هفتگی استاد راهنمای خود را جویا شوند .
   » نظر استاد مشاور در مورد هر تصمیم‌گیری آموزشی تاثیرگذار است، لذا در مورد مسائل تحصیلی یا هر موردی که می‌تواند بر روند تحصیلی تاثیر گذارد، با ایشان صحبت شود .
   » استاد مشاور براساس قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه مسائل شما را پیگیری و بررسی می‌کند، لذا انتظار شما از ایشان باید براساس موارد مذکور باشد .
   » مطالعه آیین‌نامه‌های آموزشی و دانشجویی-فرهنگی موجود در سایت می‌تواند در پیشگیری از بروز مشکل کمک کننده باشد .
   » تاریخ‌های اعلام شده توسط اداره آموزش در مورد شروع ترم، انتخاب واحد، حذف و اضافه نهایی را بخاطر بسپارید . 
 
 
  • تعداد بازدید صفحه : 464
 E.D.C