برنامه زمان‌بندی مشاوره

از اساتید محترم علاقمند به استفاده از این خدمات تقاضا می­ شود در موارد ذیل با این واحد همکاری مبذول فرمایند.

1- لطفا برای تعیین وقت مشاوره از فرم درخواست مشاوره که وب سایت دانشکده (معاونت آموزشی/مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه/کلینیک مشاوره/فرم‌ها) قرار داده شده است استفاده فرمایید. برای آگاهی از روند درخواست مشاوره ؛ فرآیند اخذ مشاوره از کلینیک مشاوره را مطالعه فرمایید.

2- خواهشمند است پس از مشخص شدن روز و ساعت مشاوره، راس ساعت تعیین شده در محل حضور بهم رسانید. مشاورینی که همکاری با مرکز توسعه دانشگاه را پذیرفته ­اند همکاران شما در دانشگاه می­باشند و هر گونه جابجایی یا تغییر در زمان­بندی ملاقات­ ها می­تواند باعث اتلاف وقت زیادی شود.

3- اگر به هر علتی قادر به حضور در ساعت و تاریخ مشخص شده در جلسه مشاوره نمی­ باشید، لطفا مورد را در اسرع وقت (ترجیحا 24 ساعت قبل) به مسئول کلینیک مشاوره اطلاع دهید.


برنامه ارائه مشاوره توسط کلینیک مشاوره
 
نام مشاور زمان های ارائه مشاوره شماره تماس مکان ارائه مشاوره حیطه ارائه مشاوره
دکتر ابراهیم علی افسری روز و ساعت مورد توافق با همکاران 37275551
داخلی 264
سالن جلسات دانشکده/ EDC  تدوین لاگ بوک، طرح دوره و طرح‌های دانش‌پژوهی
 روش‌های نوین آموزشی و تدریس
خانم نسیم پرتاش چهارشنبه ها
ساعت 30/10-30/8
37275551
داخلی 252
سالن جلسات دانشکده/ EDC  ارزشیابی دانشجو
 روش‌های تدریس بالینی
دکتر صدیقه صلواتی روز و ساعت مورد توافق با همکاران 37275551
داخلی 217
سالن جلسات دانشکده/ EDC  تدوین لاگ بوک، طرح دوره و طرح‌های دانش‌پژوهی
 شرکت در جشنواره شهید مطهری
دکتر لاله پیاهو دوشنبه ها
ساعت 16-14
37275551
داخلی 237
سالن جلسات دانشکده/ EDC  تدوین طرح دوره، طرح‌های دانش‌پژوهی
 روش‌های نوین آموزشی و تدریس
دکتر بلال مسافری روزهای دوشنبه- سه شنبه و چهارشنبه
ساعت 12-14
37275551
داخلی 276
سالن جلسات دانشکده/ EDC  ارزیابی آزمونها، طرح‌های دانش پژوهی، ارزشیابی دانشجو
دکتر آرمان لطیفی یکشنبه و سه شنبه ساعت 8-10 37275551
داخلی 215
سالن جلسات دانشکده/ EDC  طرح دوره و طرح‌های دانش پژوهی
 روش‌های نوین آموزشی و تدریس


  • تعداد بازدید صفحه : 275
 E.D.C