شرح وظایف کمیته آموزش مجازی

 1. سیاست‌گذاری تدوین و بازنگری شیوه‌نامه اجرایی و الزامات ارائه آموزش مجازی و آزمونهای آنلاین در تعامل با کارگروه تخصصی پایش سنجش و ارزیابی آزمونهای دانشکده
 2. پیگیری ایجاد بسترهای لازم برای برگزاری با کیفیت دوره‌های آموزشی در قالب مجازی
 3. کنترل و نظارت کیفی بر کلیه مراحل اجرای دوره‌های آموزش ترکیبی و مجازی در دانشکده و ارائه بازخورد لازم به مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشکده
 4. بررسی الزامات و ملاحظات در خصوص راه‌اندازی مرکز آموزش مجازی مرکز آزمون الکترونیک دانشکده و توسعه پورتال آموزش مجازی دانشکده
 5. استقرار و تصویب فرآیند تولید محتوای الکترونیکی و ارزشیابی دروس مجازی و ترکیبی بر اساس الزامات مصوبات شورای عالی آموزش مجازی
 6. ایجاد بانک محتواهای آموزشی الکترونیکی
 7. ارایه مشاوره به اساتید و دانشجویان در خصوص آموزش مجازی و یادگیری الکترونیکی
 8. همکاری لازم با سایر کمیته‌های مرکز بویژه کمیته توانمندسازی اسانید و کمیته دانشجویی توسعه آموزش برای ارتقای دانش و مهارت اساتید و دانشجویان در حوزه آموزش مجازی
 9. همکاری و نظارت بر تدوین طرح دوره و برنامه‌ریزی دروس آموزش مجازی در دانشکده در تعامل با کمیته برنامه‌ریزی آموزشی
 10.  همکاری در تدوین برنامه راهبردی برنامه‌های عملیاتی، اجرا و پایش برنامه‌های تدوین شده مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده و شیوه‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های داخلی حسب مورد
 11. شرکت در نشستهای ادواری مشترک با سایر کمیته‌های مرکز به منظور هم‌اندیشی در راستای دستیابی به رسالت و اهداف راهبردی مرکز
 12. ارائه گزارش عملکرد کمیته در پایان هر نیم سال تحصیلی و در مقاطع مختلف زمانی (بنا به ضرورت) به مدیر مرکز مطالعات توسعه آموزش
 13. انجام سایر وظایف محوله از طرف مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش مرتبط با رسالت کمیته
تبصره 1: انجام کلیه مکاتبات اداری درون بخشی کمیته ( شامل دعوتنامه جلسات، کمیته صورتجلسات و مکاتبات مربوط به هماهنگی درون‌بخشی (کمیته توسط مسئول محترم کمیته و مکاتبات برون بخشی شامل مکاتبه با معاون آموزشی سایر اعضای هیات علمی و ...) توسط مدیر مرکز انجام خواهد گرفت.

تبصره 2: جلسات کمیته بصورت ماهانه (حداقل ۵ جلسه در طی هر نیمسال) خواهد بود و در شرایط اضطراری تعداد جلسات می­تواند افزایش یابد
۱) صورتجلسه
۲) تصویر امضای حاضران
3) عکس جلسه حداکثر تا 4 روز کاری توسط مسئول محترم کمیته به مدیر مرکز و مدعوین جلسه ارسال خواهد شد.


 
 • تعداد بازدید صفحه : 116
 E.D.C