مسئول دفتر توسعه آموزش بیمارستان امیرالمومنین (ع)


خانم آیدا جسور
مسئول دفتر توسعه آموزش بیمارستان امیرالمومنین(ع)
رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه
مرتبه علمی: مربی
شماره تماس: 54 الی 37275551 داخلی: 253
پست الکترونیک: aidajasour@gmail.com
 
  • تعداد بازدید صفحه : 510
 E.D.C