فهرست کارگاه‌های کمیته توانمندسازی اساتید

  فهرست کارگاه­های آموزشی کمیته توانمندسازی اعضای هیات علمی در سال 1402
ردیف عنوان کارگاه مدرس نحوه برگزاری تاریخ
1 روش‌های تدریس دکتر رضا غفاری حضوری/سخنرانی 1402/02/21
2 طراحی انواع آزمون در علوم پزشکی دکتر ابراهیم علی افسری حضوری/سخنرانی 1402/03/16
3 تحلیل آزمون دکتر بلال مسافری حضوری/سخنرانی 1402/03/23
4 آشنایی با ارتقاء هیات علمی دکتر یحیی رسول‌زاده حضوری/سخنرانی 1402/06/04
5 آشنایی با تدوین طرح دوره دکتر آرمان لطیفی حضوری/سخنرانی 1402/06/28
6 اصول و وظایف استاد مشاور دکتر محمد احمدپور حضوری/سخنرانی 1402/07/25
7 مروری بر آیین‌نامه استخدامی هیات علمی و آشنایی با قوانین و مقررات دکتر اصغر تنومند حضوری/سخنرانی 1402/07/30
8 جستجوی نظام‌مند دکتر سجاد مرادی حضوری/سخنرانی 1402/09/12فهرست کارگاه­های آموزشی کمیته توانمندسازی اعضای هیات علمی در سال 1401
ردیف عنوان کارگاه مدرس نحوه برگزاری تاریخ
1 پژوهش در آموزش دکتر غفاری‌فرد حضوری 1401/06/16
2 استدلال بالینی دکتر علی افسری حضوری 1401/08/23
3 روش آموزش کلاس وارونه دکتر آیین محمدی حضوزی 1401/09/12
4 مبانی و روش‌های تدریس مجازی دکتر آیین محمدی حضوری 1401/09/12
5 دانش‌پژوهی آموزشی دکتر آیین محمدی حضوری 1401/09/13
6 کوریکولوم آموزشی دوره دکترای پزشکی عمومی خانم شیرزاد حضوری 1401/08/02
7 یادگیری مفهومی دکتر مجدی سقین سرا حضوری 1401/11/10فهرست کارگاه­های آموزشی کمیته توانمندسازی اعضای هیات علمی در سال 1400
 ردیف  عنوان کارگاه مدرس نحوه برگزاری زمان برگزاری
1 دانش پژوهی آموزشی دکتر عظیم میرزازاده؛ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجازی 1400/05/09
2 نیاز سنجی آموزشی دکتر محبوبه مافی نژاد خباز؛ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجازی 1400/07/20
1400/07/22
3 آمادگی برای جشنواره شهید مطهری دکتر مژگان بهشید؛ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز حضوری 1400/08/05
4 برنامه ریزی آموزشی   دکتر محبوبه مافی نژاد خباز؛ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران مجازی 1400/08/11
5 استانداردسازی آزمونها (مقدماتی) دکتر رضا غفاری؛ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز   حضوری 1400/11/14
6 آشنایی با نحوه تدوین طرح دوره دکتر آرمان لطیفی؛ عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی مراغه حضوری 1400/12/18
7 وظایف و کارکردهای اساتید مشاور دکتر مجتبی ضیایی؛ عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی مراغه
خانم حاجیه شیدایی؛ عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی مراغه
حضوری 1400/12/20


 
فهرست کارگاه­های آموزشی کمیته توانمندسازی اعضای هیات علمی در سال 1399
ردیف عنوان کارگاه مدرس نحوه برگزاری زمان برگزاری
1 آشنایی با فرآیند ارزیابی و معرفی
برنامه‌های حمایتی از
شرکت‌های دانش بنیان
مهندس زینب میرطهماسبی
؛ سرارزیاب شرکت‌های دانش بنیان
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
مجازی 99/09/02
2 آشنایی با حقوق مالکیت فکری و
ثبت اختراع در علوم پزشکی
 
به همراه مراحل ثبت اختراع ملی و بین المللی
دکتر حسن علم خواه؛
عضو هیات علمی دانشگاه بو علی سینا، همدان
مجازی 99/09/09
3 آشنایی با ارزیابی مجازی دانشجو دکتر سعیده غفاری فر؛
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
مجازی 99/09/16


 
فهرست کارگاه­های آموزشی کمیته توانمندسازی اعضای هیات علمی در سال 1398
ردیف عنوان کارگاه مدرس تاریخ برگزاری
1   نظریه ­های یادگیری و یاددهی و راهکارهای ایجاد انگیزه در آموزش دکتر فتحی آذر 1398/03/19
2   اخلاق حرفه ­ای دکتر مهران سیف، دکتر امیر محمد رضائیان فیاض، دکتر سعید پیروی 1398/03/30
3   کارگاه تولید محتوای الکترونیک دکتر رسول معصومی 1398/04/03
1398/04/05
4   دانش پژوهی آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی وزارت بهداشت 1398/04/25
5   داوری و نقد مقالات علمی دکتر غفاری فر 1398/04/31
6   طراحی، تدوین و مستندسازی فعالیت­های دانش پژوهی دکتر غفاری فر 1398/06/06
7   متاآنالیز دکتر اصغری 1398/06/12
 8   آشنایی با آیین نامه ارتقا اعضای هیات علمی دکتر غلامحسین اعلایی 1398/06/26
 9   آشنایی با قوانین شرکت­های دانش بنیان دکتر پورجعفر -


  • تعداد بازدید صفحه : 627
 E.D.C