شرح وظایف مرکز مهارتهای بالینی

» برگزاری کلاس‌های مهارت‌های بالینی برای دانشجویان؛ آماده کردن کلیه تجهیزات مورد نیاز هر کارگاه قبل از شروع کلاس.
» تنظیم برنامه کلاس های عملی گروه های مختلف آموزشی در تعامل با مدیران گروه‌ها
» تهیه فهرست حضور و غیاب و کنترل دقیق حضور دانشجویان در تمامی کلاس‌ها و ارائه گزارشات در مواقع لازم
» هماهنگی و همکاری در برگزاری آزمون‌های صلاحیت و مهارت‌های بالینی برای فراغت از تحصیل دانشجویان
» مهیا نمودن زمینه و بستر مناسب جهت اجرای هر چه بهتر آزمون‌ها
» نظارت بر شرایط مناسب و صحیح در برگزاری آزمون‌ها
» نگهداری و مراقبت از امکانات مرکز مهارت‌های بالینی
» رسیدگی و نظارت بر کارکرد بهینه سیستم‌های گرمایشی، سرمایشی، آب، برق و نظارت بر نظافت محوطه مرکز مهارت‌های بالینی
» همکاری با مدرسین در آموزش مهارت‌های بالینی به دانشجویان و استفاده از مولاژها، و برگزاری برخی کلاس‌های آموزشی جهت استفاده دانشجویان.
» برنامه‌ریزی و هماهنگی جهت برگزاری کارگاه‌های آموزشی در مرکز، در تعامل با کمیته توانمندسازی اساتید و سایر کمیته‌های مرکز
» برآورد اقلام مصرفی و فهرست نیازمندی‌های مرکز قبل از شروع ترم تحصیلی و پیگیری جهت خرید آن و هماهنگی لازم و پیگیری جهت خرید کلیه اقلام و تجهیزات پزشکی و غیرپزشکی
» هماهنگی برنامه های آموزش کلیه گروه‌ها قبل از شروع ترم تحصیلی یا در طول ترم تحصیلی
» آموزش جهت استفاده صحیح از تجهیزات و امکانات و رسیدگی و کنترل وضعیت تجهیزات آموزشی
» تهیه و گردآوری فیلم وCDها و سایر محتوا و محصولات آموزشی جهت استفاده دانشجویان
» نظارت و راهنمایی دانشجویان به هنگام تمرین مهارت‌های بالینی
» مراقبت و نگهداری دقیق مولاژها
» به روزرسانی صفحه وبسایت و بخش اخبار مرکز در سایت مرکز توسعه آموزش پزشکی دانشکده در تعامل با مدیر مرکز
» همکاری در تدوین برنامه راهبردی، برنامه‌های عملیاتی، اجرا و پایش برنامه‌های تدوین شده مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده و شیوه‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های داخلی حسب مورد
» شرکت در نشست­‌هاي ادواري مشترك با سایر كميته­‌ها و بخش‌های مرکز به منظور هم‌­انديشي در راستای دستیابی به رسالت، و اهداف راهبردی مرکز
» انجام سایر امورات محوله از طرف معاون آموزش و مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده
 
  • تعداد بازدید صفحه : 561
 E.D.C