مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی


دکتر آرمان لطیفی
مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
رشته تحصیلی: دکتری تخصصی(PhD) آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
شماره تماس: 54 الی 04137275551  داخلی: 224
پست الکترونیک: latifiarman@gmail.com

 
  • تعداد بازدید صفحه : 801
 E.D.C