شرح وظایف واحد استعدادهای درخشان

  » اجرای برنامه‌های مصوب وزارت بهداشت در رابطه با استعدادهای درخشان
  » شناسایی استعدادهای درخشان از بین دانشجویان شاغل به تحصیل بر اساس دستورالعملهای مربوطه و تشکیل پرونده برای عملکردهای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و هنری دانشجویان استعداد درخشان
  » اطلاع رسانی در خصوص آیین‌نامه‌های مختلف استعدادهای درخشان و آیین‌نامه‌های بنیاد ملی نخبگان به دانشجویان و  ایجاد زمینه آشنایی دانشجویان مستعد با المپیادهای دانشجویی
  » پیگیری موانع شکوفایی استعدادهای درخشان از قبیل مشکلات آموزشی- خوابگاه و...
  » حمایت از دانشجویان با استعداد و نخبه غیر عضو دفتر استعدادهای درخشان
  » ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌های مورد نیاز برای رشد و شکوفایی استعدادهای برتر
  » ایجاد بستر مناسب جهت مشارکت دانشجویان در انجام طرح‌های تحقیقاتی، ترجمه کتاب، دانش‌پژوهی آموزشی، ثبت اختراعات، حاکمیت بالینی، آموزش مجازی و ...
  » آماده‌سازی دانشجویان جهت ایده‌پردازی و شرکت در جشنواره آموزشی شهید مطهری در تعامل با کمیته دانش‌پژوهی و همچنین ارائه ابداعات،اختراعات، ایده‌های برتر دانشجویی، کارآفرینی در دانشجویان صاحب استعدادهای درخشان
  » معرفی  دانشجویان  استعداد  درخشان  به  اساتید  حامی  جهت  دریافت  حمایت‌های  مورد  نیاز  و  هدایت دانشجو برای رشد در ابعاد  مختلف
  » بهره‌گیری از ظرفیتها و توانمندی دانشجویان استعداد درخشان در قالب کمیته‌های مشورتی برای پیشبرد اهداف مدیریتی، آموزشی، پژوهشی،مراقبتهای بالینی، فرهنگی و هنری در تعامل با کمیته دانشجویی توسعه اموزش و کمیته تحقیقات دانشجویی
  » پایش  وضعیت  پیشرفت  تحصیلی  دانشجویان  صاحب  استعداد  برتر  در  طول  دوره  تحصیل  در قالب نظام استاد حامی، بررسی علل افت تحصیلی و چاره اندیشی برای آن
  » بسترسازی برای بهره مندی دانشجویان استعدادهای درخشان از تسهیلات شرکت در کارگاه‌ها، همایش‌ها و دوره‌های آموزشی
  » ارتباط با پارک علمی فناوری استان
  » همکاری در تدوین برنامه راهبردی، برنامه‌های عملیاتی، اجرا و پایش برنامه‌های تدوین شده مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده و شیوه‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های داخلی حسب مورد
  » شرکت در نشست­‌هاي ادواري مشترك با سایر كميته­‌هاي مرکز مطالعات و توسعه آموزش به منظور هم‌انديشي در راستای دستیابی به رسالت، و اهداف راهبردی مرکز
  » همکاری در به روزرسانی محتوای وب سایت که مرتبط با فعالیت‌های کمیته می‌باشد
  » ارائه گزارش عملکرد کمیته در پایان هر نیم سال تحصیلی و در مقاطع مختلف زمانی (بنا به ضرورت) به مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش
  » انجام سایر وظایف محوله از طرف مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش مرتبط با رسالت کمیته

تبصره: مسئول و اعضای کمیته استعدادهای درخشان به پیشنهاد مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و با تایید و حکم معاون آموزش دانشکده، به مدت یک سال منصوب مي گردد.


 
  • تعداد بازدید صفحه : 427
 E.D.C