تاریخ : شنبه 13 آبان 1402
کد 68
هفدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری همزمان با بیست و پنجمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و ششمین جشنواره دانشجویی ایده­‌های نوآورانه آموزشی در تاریخ ۱۲ تا ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.
هر دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی مجاز است صرفا یک فرآیند برتر را در هر یک از حیطه­‌های شش­گانه جشنواره زیر برای رقابت در بخش کشوری جشنواره معرفی نماید: تدوین و بازنگری برنامه­‌های درسی، یاددهی و یادگیری ارزشیابی آموزشی (دانشجو، هیأت علمی و برنامه)، مدیریت و رهبری آموزشی، یادگیری الکترونیکی، طراحی و تولید محصولات آموزشی
نحوه ارسال فرآیندها:
برای ارسال فرآیندهای آموزشی می­‌توانید فرم ارسال خلاصه فرآیند را از سایت دریافت و پس از تکمیل به همراه مستندات حداکثر تا تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۲ به آدرس پست الکترونیکی mrgumsedc@gmail.com ارسال فرمایید. لازم به ذکر است در جشنواره هفدهم صرفا فرآیندهایی وارد مرحله رقابتی جشنواره می­‌شوند که واجد هر شش معیار گلاسیک باشند (تبصره ماده ۷ ارزیابی فرآیندها).
 
  »  برنامه عملیاتی هفدهمین جشنواره دانشگاهی شهید مطهری
   »  راهنمای حیطه‌های هفدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری
    » فرم ارسال خلاصه فرآیند هفدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری
   »  آیین‌نامه جشنواره آموزشی شهید مطهری
    » شیوه‌نامه داوری جشنواره آموزشی شهید مطهری