تاریخ : دوشنبه 29 آبان 1402
کد 69
به گزارش کمیته توانمندسازی اساتید مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشکده، ژورنال کلاب خانم دکتر رئوفی با موضوع "بررسی موانع گردشگری درمانی در استان آذربایجان شرقی" روز شنبه 27 آبان ماه از ساعت 12:30 الی 13:30 با حضور جمعی از اعضای هیات علمی و دانشجویان در سالن مهارت‌های بالینی دانشکده برگزار شد.