ژورنال کلاب‌ها

برگزاری ژورنال کلاب گروه مامایی با ارائه دکتر فوزیه صناعتی

برگزاری ژورنال کلاب گروه مامایی با ارائه دکتر فوزیه صناعتی
دوشنبه بیستم آذر 1402

ژورنال کلاب بررسی موانع گردشگری درمانی در استان آذربایجان شرقی

برگزاری ژورنال کلاب "بررسی موانع گردشگری درمانی در استان آذربایجان شرقی"
دوشنبه بیست و نهم آبان 1402

ژورنال کلاب دکتر الهامه نیکخواه

ژورنال کلاب روز یکشنبه 21 خرداد ماه ۱۴۰۲ ساعت 10 تا 11 با ارائه دکتر الهامه نیکخواه
شنبه بیستم خرداد 1402

ژورنال کلاب دکتر گلاره کوچک‌پور

ژورنال کلاب روز سه شنبه 12 اردیبهشت ماه 1402 ساعت 13 تا 14 با ارائه دکتر گلاره کوچک‌پور
شنبه نهم ارديبهشت 1402

ژورنال کلاب دکتر پروانه آقاجری

ژورنال کلاب روز سه شنبه مورخ 16 اسفند ماه ساعت 12 الی 13 با ارائه دکتر آغاجری
دوشنبه پانزدهم اسفند 1401

ژورنال کلاب دکتر بلال مسافری

ژورنال کلاب روز سه شنبه 25 بهمن ماه 1401 ساعت 12 تا 13 با ارائه دکتر بلال مسافری
چهارشنبه بیست و ششم بهمن 1401

ژورنال کلاب دکتر علی سلیمانی

برگزاری ژورنال کلاب با موضوع " Lipoprotein(a) and Body Mass Compound the Risk of Calcific Aortic Valve Disease "
دوشنبه بیستم تير 1401
     E.D.C