ارتباط با ما


تلفن : ۳-۳۷۲۷۵۵۵۱
دورنگار : ۳۷۲۷۶۳۶۵
صندوق پستی : ۴۴۸
وب سایت : https://edc.mrgums.ac.ir
آدرس :آذربايجان شرقي ، مراغه ،كيلومتر ۲ جاده مراغه - تهران ، روبروي دانشگاه پيام نور،معاونت آموزشي،دانشجويي و پژوهشي، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 
  • تعداد بازدید صفحه : 542
 E.D.C