...
...

اخبار مرکز EDC

برگزاری سومین جلسه کمیته دانش‌پژوهی و طرح‌های نوآورانه

برگزاری سی و یکمین دوره جشنواره دانشجوی نمونه

فراخوان ثبت نام شانزدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی سال ۱۴۰۳

برگزاری ششمین جشنواره دانشجویی ایده‌های نوآورانه آموزشی

برگزاری ژورنال کلاب گروه مامایی با ارائه دکتر فوزیه صناعتی

برگزاری کارگاه جست‌وجوی نظام‌مند

ژورنال کلاب بررسی موانع گردشگری درمانی در استان آذربایجان شرقی

برگزاری هفدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

  EDC

     
         
     
         
     

                           

                                             
   
   E.D.C